Kredyt hipoteczny w EURO, GBP, USD, SEK, NOK. Dochód za granicą​

0 przez Magdalena Siejka - kredyty

   Kredyt hipoteczny z dochodem w EURO, funtach brytyjskich, dolarach, koronach norweskich oraz szwedzkich. Uzyskując główny dochód w jednym z ww. dochodów, możesz wnioskować o kredyt na zakup mieszkania lub budowę domu w Polsce.

   Wiele osób wyemigrowało z kraju w poszukiwaniu lepszego życia. Według GUS, najwięcej polskich emigrantów przebywa w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii oraz Irlandii. Jak powszechnie wiadomo, zarobki za granicą są czasem kilkukrotnie wyższe niż za te same czynności w Polsce. Nic więc dziwnego, że tylu Polaków zdecydowało się na zamieszkanie i pracę w krajach zachodnich. Są osoby, które zadomowiły się w obcym kraju i nie zamierzają wrócić do ojczyzny, ale są również tacy, którzy wyjechali, aby się „dorobić” i wrócić. Dla tych drugich, mamy dobre wiadomości. Uzyskując dochód za granicą, możesz starać się o kredyt na dom lub mieszkanie w Polsce.

   Kilkanaście lat wstecz, nie było problemu z uzyskaniem kredytu w walucie obcej. Duża część polaków zdecydowała się na taki kredyt, ponieważ był on tańszy od złotówkowego, zdolność kredytowa była lepiej liczona, a kwota kredytu mogła przewyższać wartość nieruchomości. Głównie tyczyło się to kredytu we frankach szwajcarskich. W momencie, kiedy kurs CHF poszedł do góry, mnóstwo osób zaczęło mieć problemy ze spłatą zobowiązania. Skutkiem tego, było wejście w życie ustawy, mówiącej o tym, że klient może uzyskać kredyt hipoteczny tylko w walucie, w której zarabia. Tylko nieliczne banki zdecydowały się na kredytowanie w walucie innej niż PLN – Pekao S.A. oraz Alior Bank.

Wkład własny przy kredycie walutowym

   Wysokość wkładu własnego przy kredycie indeksowanym (walutowym), jest wyższa niż przy kredycie złotówkowym, ponieważ bank ocenia to jako większe ryzyko. A im większe ryzyko, tym bank zabezpiecza się większym wkładem własnym klienta. Poniżej informacja, jak kształtują się minimalne wartość wkładu własnego w poszczególnych walutach:

  • EURO – min. 20% wkładu – max. 30-letni okres kredytowania
  • GBP i USD – min. 24% wkładu – max. 30-letni okres kredytowania
  • SEK i NOK – min. 30% wkładu przy 15-letnim okresie kredytowania lub 40% przy 20-letnim okresie kredytowania.

   Ostatni punkt, czyli min. 30% wkładu przy 15-letnim okresie kredytowania oraz 40% przy 20-letnim okresie kredytowania, odnosi się do kredytowania w Pekao SA. Na dłuższy okres kredytowania oraz mniejszy wkład własny zdecydował się Alior.

Akceptowalny dochód za granicą

  Istotną informacją jest to, że musimy uzyskiwać dochód z tytułu umowy o pracę. Najlepiej, jeżeli będzie na czas nieokreślony, ale jeżeli posiadasz umowę na czas określony, Twój dochód również może zostać uwzględniony. Banki nie przyjmują takich źródeł dochodu jak umowa zlecenie, umowa o dzieło czy działalność gospodarcza zarejestrowana poza granicami Polski. Wynagrodzenie powinno wpływać na konto. Jest to wymóg konieczny. W przypadku Aliora, dochód może wpływać na rachunek zagraniczny. Bardziej restrykcyjny w tej kwestii jest Pekao SA, gdzie wymagane jest, aby wynagrodzenie wpływało na rachunek w polskim banku – oczywiście może to być rachunek walutowy. Bank nie zaakceptuje nam dochodu jeżeli uzyskujemy wypłatę w gotówce. 

   Podsumowując, uzyskując dochody za granicą, możesz starać się o kredyt na nieruchomość w Polsce. Wystarczy, że będziesz miał odpowiedni dochód i wkład własny. Napiszcie proszę w komentarzu, czy interesuje Was kwestia dokładnych wytycznych co do dochodu za granicą – stworzę osobny wpis o tym. 

   Jeżeli chciałabyś/chciałbyś się ze mną skontaktować bezpośrednio – zapraszam do kontaktu.

Przypominam również, że konsultacje ze mną są bezpłatne.

Pięknego Dnia!

Magdalena