Kredyt bez wkładu własnego 2024 – warunki

Kredyt bez wkładu własnego 2024 – warunki

05/02/2024 10 przez Magdalena Lizińczyk (Siejka) - kredyty

Wiele osób może skorzystać z kredytu bez wkładu własnego, a uzyskanie jego nie jest trudne. Wystarczy zapoznać się z wymogami i dobrze się przygotować. Jakie są warunki dla programu Mieszkanie bez wkładu własnego? Dla kogo jest przeznaczony? Co zrobić aby uzyskać spłatę rodzinną i otrzymać rządową pomoc w spłacie kredytu?

dom na kredyt bez wkładu własnego

Jakie są warunki dla programu Mieszkanie bez wkładu własnego?

     Głównym założeniem projektu jest wspieranie Polaków w poprawie ich warunków mieszkaniowych. Dedykowany jest osobom które posiadają zdolność kredytową, ale nie mają wkładu własnego. Dzięki temu, mogą pozwolić sobie na kredyt hipoteczny na zakup lub budowę nowej nieruchomości. 

     Jedną z podstawowych kwestii jest waluta kredytu. Może być on udzielony wyłącznie w PLN. Nie może być on indeksowany w innej walucie np. EURO. Kolejnym wymogiem jest minimalny okres kredytowania i jest to minimum 15 lat.

Dla kogo jest kredyt bez wkładu?

» dla singli

» dla małżeństw

» dla par w związku nieformalnym wychowujących min. 1 wspólne dziecko

Oznacza to, że jeżeli jesteś w związku nieformalnym i planujecie razem skorzystać z kredytu, a nie macie dzieci, program nie będzie Was obowiązywał. W takiej sytuacji, są 2 możliwości: albo jedno z Was posiada samodzielnie zdolność kredytową i jako singiel skorzysta z programu, albo skorzystacie razem ze standardowego kredytu z minimalnym 10% wkładem własnym. Małżeństwa nie muszą posiadać dzieci, aby skorzystać z programu.

Przede wszystkim, główny dochód musi być uzyskiwany na terenie Polski, ponieważ kredyt z gwarancją może być udzielony tylko w złotówkach. O kredyt mogą wnioskować osoby z polskim jak i zagranicznym obywatelstwem, jeżeli mieszkają i prowadzą gospodarstwo domowe w Polsce. 

     Kolejnym ograniczeniem jest fakt, że żadna z osób, które wchodzą w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy, nie może posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Z programu nie mogą również skorzystać osoby, które w okresie ostatnich pięciu lat dokonały zbycia takiego prawa w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I grupy podatkowej (tj.małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów) lub II grupy (tj. zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych). Wyjątek stanowi, jeżeli posiadasz nie więcej niż 50% udziałów w nieruchomości i darujesz ją komuś, kto jest już jej współudziałowcem. Wykluczone są również osoby, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Wyjątkiem są rodziny z dwójką lub większą liczbą dzieci, ponieważ mogą one łącznie posiadać jedno inne mieszkanie lub dom nie większe niż:

 • 50 metrów kwadratowych gdy w gospodarstwie jest dwoje dzieci
 • 75 metrów kwadratowych, gdy dzieci jest troje
 • 90 m kw., gdy dzieci jest czworo
 • dowolny metraż, jeżeli jest pięcioro lub więcej dzieci

Na co możesz przeznaczyć Gwarantowany kredyt mieszkaniowy?

     Bank może udzielić Ci kredytu na jeden z poniższych celów:

 • zakup domu lub mieszkania na rynku pierwotnym (również z wykończeniem)
 • zakup domu lub mieszkania na rynku wtórym (również z wykończeniem)
 • budowa domu, rozbudowa lub dokończenie budowy oraz zakup działki

     Jak widzisz spektrum jest szerokie. W poprzednich tego typu programach była możliwość skorzystania z nich tylko dla rynku pierwotnego. Obecnie możesz uzyskać kredyt zarówno kupując mieszkanie od dewelopera, jak i odkupić nieruchomość od innej osoby lub samemu pobudować dom.

podpisanie umowy kredytu hipotecznego

Jakie warunki musi spełniać nieruchomość?

     Cena nieruchomości, którą chcesz nabyć, musi mieścić się w przedziale określonym w ustawie. Głównym odnośnikiem jest wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Długa nazwa, wiem, ale co to takiego? Należy go rozumieć jako przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Przy wyliczaniu jego wysokości uwzględnia się m.in. wskaźnik inflacji oraz koszty wykończenia budynków mieszkalnych. To właśnie od poziomu ww. wskaźnika, liczona jest maksymalna cena nieruchomości za 1 m2.

     Przyjmuje się , że jeżeli budujesz dom lub kupujesz nieruchomość z rynku pierwotnego lub jesteś jego pierwszym właścicielem, przyjmujesz współczynnik 1,4. Jeżeli natomiast kupujesz dom lub mieszkanie na rynku wtórnym, uwzględniasz mnożnik 1,3.

     Pełną listę dopuszczalnych cen nieruchomości na I kwartał 2024 roku znajdziesz tutaj

     Przykładowo, dla Warszawy jest to przelicznik 12 319,26 zł (dla rynku pierwotnego) oraz 11 439,31 zł (dla rynku wtórnego). Gminy sąsiadujące ze stolicą mają niższe ceny i kształtują się kolejno 9 802,83 zł (r. pierwotny) i 9 102,63 zł (r. wtórny). Natomiast pozostałe miejscowości z województwa mazowieckiego spełnią warunki Gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, jeżeli cena za metr kwadratowy nie przekroczy 8 169,03 zł dla nieruchomości, gdzie jesteś pierwszym właścicielem oraz 7 585,53 zł dla mieszkań i domów z drugiej ręki.

     Jeżeli mieszkasz w innym województwie, sprawdź w wykazie, jaka cena będzie Cię obowiązywała.

Złożenie wniosku krok po kroku

     Po wstępnym wyliczeniu zdolności kredytowej i wybraniu banków, składasz wniosek u swojego doradcy. Może to być również pośrednik, który pomoże Ci bezpłatnie załatwić formalności do kilku banków jednocześnie. Jest to na pewno dla Ciebie duże ułatwienie, ponieważ wszystko załatwiasz w jednym miejscu. 

    Następnie bank analizuje wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami i wydaje decyzję kredytową. Jeżeli będzie ona pozytywna, bank kredytujący sporządza umowę, której warunki uwzględniają przyjęcie zabezpieczenia w formie gwarancji BGK i możliwość skorzystania ze spłaty rodzinnej. 

W którym banku możesz uzyskać kredyt bez wkładu własnego?

     Musisz wiedzieć, że nie wszystkie banki biorą udział w programie Mieszkanie bez wkładu własnego. Każda instytucja ma wybór czy podpisać umowę z BGK i oferować ten produkt w ramach swojej działalności czy nie. Dokłada lista banków, na bieżąco aktualizowana, znajduje się na stronie BGK .  W rządowej gwarancji dla kredytu hipotecznego, biorą udział m.in. Alior Bank, BOŚ, Santander, PKO BP i Pekao SA. We wszystkich wymienionych powyżej bankach mogę pomóc Ci w uzyskaniu kredytu na wymarzone lokum.

     Ważna informacja dla Ciebie jest taka, że nie musisz dodatkowo jechać do Banku Gospodarstwa Krajowego i składać wniosku o gwarancję, ponieważ wszystkie formalności związane z kredytem, gwarancją i spłatą rodzinną będziesz realizował w banku, który udzielił Ci kredytu.

Jakie są parametry gwarancji oraz jej koszt?

     Gwarancja może zostać udzielona na pokrycie min. 10% i max. 20 % wkładu własnego, przy czym maksymalna kwota gwarancji to 100.000 zł. Możesz wnieść częściowo swój wkład własny, ale nie więcej niż 200.000 zł przy czym Twój wkład własny nie może przekroczyć 20% całkowitej kwoty wydatków (oprocentowanie zmienne) lub 30% (oprocentowanie stałe). Jeżeli planujesz budowę domu na swojej działce, ona również może stanowić wkład własny, a łączna wartość wartości działki oraz kredytu nie może być wyższa niż 1.000.000 zł.

Aby łatwiej było Ci zrozumieć, przedstawię kilka przykładów kiedy można, a kiedy nie można skorzystać z gwarancji:

Przykład I

Kupujesz mieszkanie za 400.000 zł, cena za m2 mieści się w ustawowych wartościach. Nie masz wkładu własnego. Czy możesz skorzystać z gwarancji? – Tak, uzyskasz 80.000 zł gwarancji (20% kwoty kredytu)

Przykład II

Kupujesz mieszkanie za 450.000 zł, cena za m2 mieści się w ustawowych wartościach, a Ty posiadasz 40.000 zł wkładu własnego. Czy możesz skorzystać z gwarancji? – Tak, ponieważ 20% z 450.000 zł to 90.000 zł. Pomniejszając wynik o 40.000 posiadanego wkładu, w tym przypadku uzyskasz 50.000 zł gwarancji.

Przykład III

Kupujesz mieszkanie za 1.000.000 zł, cena za m2 mieści się w ustawowych wartościach, a Ty masz 100.000 zł wkładu własnego. Czy możesz skorzystać z gwarancji?  – TAK, będziesz objęty gwarancją w wysokości 100.000 zł

Przykład IV

Kupujesz dom za 1.200.000 zł, cena za m2 mieści się w ustawowych wartościach, a Ty nie masz wkładu własnego. Czy możesz skorzystać z gwarancji? – Nie, ponieważ 20% wartości nieruchomości przekracza maksymalny próg 100.000 zł gwarancji. 

     Oznacza to, że maksymalna cena, za jaką możesz kupić nieruchomość, może kształtować się w przedziale do 1 mln złotych.

     Koszt jaki poniesiesz przy transakcji wynosi 1% udzielonej gwarancji. Jest to jednorazowa opłata, którą ponosisz przy uruchomieniu kredytu. Maksymalnie zapłacisz 1.000 zł

Do kiedy trwa gwarancja z programu mieszkanie bez wkładu własnego?

     Kiedy spłacasz kredyt w ratach, część każdej z nich idzie na poczet spłaty kapitału. Przykładowo skorzystałeś z 50.000 zł gwarancji. Jeżeli zatem podczas spłaty lub nadpłaty przekroczysz kwotę 50.000 zł, gwarancja wygasa. 

     Do czasu wygaśnięcia gwarancji lokal mieszkalny lub dom, które nabyto z wykorzystaniem środków z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.

Spłata rodzinna - na czym polega i jak ją uzyskać?

rodzina cieszy się z nowego mieszkania ze spłatą rodzinną

     Spłata rodzinna to wypłata środków z BGK w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego o kolejne dziecko. Przeznaczona jest na spłatę części kredytu objętego Gwarancją  w programie Mieszkanie bez wkładu własnego. W tym celu należy złożyć dyspozycję w banku kredytującym w terminie nie później niż rok od dnia powiększenia gospodarstwa domowego o kolejne dziecko.

     Wysokość spłaty rodzinnej stanowi:

 • 20 tys. zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko lub
 • 60 tys. zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie, lub kolejne dziecko,

jednak nie wyższej niż wysokość części kapitałowej gwarantowanego kredytu mieszkaniowego pozostałej do spłaty. Wartość ustala się na dzień powiększenia gospodarstwa domowego.

     Jeżeli chcesz ubiegać się o częściową spłatę kapitału, to oprócz powiększenia rodziny, są pewne warunki, które musisz spełniać:

 • żadna z osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie posiada prawa własności do nieruchomości innej niż nabyta albo wybudowana z wykorzystaniem środków z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego – pamiętaj o tym, ponieważ kiedy wnioskowałeś o kredyt z gwarancją i miałeś minimum dwoje dzieci, to mogłeś mieć inną nieruchomość. Aby uzyskać spłatę rodzinną, możesz być właścicielem tylko tej, która jest objęta gwarancją
 • żadnej z osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie przysługuje spółdzielcze prawo lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 
 • powiększenie gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko nastąpiło po dniu udzielenia kredytu (podpisania umowy kredytowej); 
 • prowadzisz gospodarstwo domowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • nie została wypowiedziana umowa gwarantowanego kredytu mieszkaniowego
 • nie dokonywałeś nadpłat kredytu w okresie pierwszych 3 lat

Jak zawnioskować o spłatę rodzinną?

     Jeżeli spełniłeś warunki i chcesz zawnioskować o spłatę rodzinną, musisz złożyć dyspozycję w banku, który udzielił Ci gwarantowanego kredytu hipotecznego (wzór na formularzu określonym przez BGK). Do zlecenia dołączasz:

 • oświadczenie o powiększeniu gospodarstwa domowego i prowadzeniu go na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
 • odpis aktu urodzenia dziecka albo dokument potwierdzający przysposobienie dziecka, w związku z którym nastąpiło powiększenie gospodarstwa domowego.

     Pamiętaj, że w ciągu pierwszych pięciu lat od dokonania spłaty rodzinnej, nie możesz sprzedać nieruchomości, na którą wziąłeś gwarantowany kredyt oraz nie możesz jej wynająć. Jeżeli to zrobisz, będziesz musiał zwrócić część wpłaconego kapitału ze spłaty rodzinnej.

Podsumowanie

Podsumowując, jest spora grupa osób, które mogą skorzystać z programu Mieszkanie bez wkładu własnego. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, którym ciężko jest uzbierać wkład własny wymagany w bankach, ale mają na tyle wysokie dochody, że posiadają zdolność kredytową.

    Masz pytania do powyższego artykułu? Możesz zadać mi je w komentarzu lub pisząc do mnie bezpośrednio.  

     Jeżeli szukasz osoby, która pomoże Ci przy całym procesie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego, skontaktuj się ze mną. Bezpłatnie przeprowadzę Cię przez cały proces kredytowy od przygotowania oferty do uruchomienia kredytu. Skontaktujesz się ze mną wypełniając formularz kontaktowy , dzwoniąc pod numer 602 715 995 lub wysyłając maila na adres: kontakt@magdalenasiejka.pl 

   Mogą zainteresować Cię również inne moje wpisy, dotyczące dochodu z umowy o pracę lub umowy zlecenia/ o dzieło, bądź też wpis o oprocentowaniu stałym i zmiennym.

   Dziękuję za zapoznanie się z materiałem i życzę Wam Pięknego Dnia!

Magdalena Lizińczyk (Siejka)